Motivasyonun Önemi

Motivasyon, sağladığı aşağıdaki faydalar nedeniyle bir kuruluş için çok önemlidir:

Yukarıdaki tartışmadan, motivasyonun çalışanlarla yakın ilişki içinde olduğu için yalnızca yönetici tarafından anlaşılabilen içsel bir duygu olduğunu söyleyebiliriz.

İhtiyaçlar, istekler ve arzular birbiriyle ilişkilidir ve harekete geçmenin itici gücüdür. Bu ihtiyaçlar yönetici tarafından anlaşılabilir ve motivasyon planlarını buna göre şekillendirebilir. Motivasyon süreci sınırsız ihtiyaçlara dayandığından, motivasyonun sürekli bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Süreç boyunca devam edilmelidir.

Motivasyon bir birey için şu şekilde önemlidir:

Benzer şekilde, motivasyon bir işletme için şu şekilde önemlidir:

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button