Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi Modern İnsanın Yönelimi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi adlı kitabın yazarları Peter L. Berger ve Thomas Luckmann’dır. Kitapta, insanın anlam krizleriyle nasıl başa çıktığı ve modern çağın etkileri ele alınmaktadır. Anlamın insanın bilincinde nasıl inşa edildiği ve modern çağın anlam üretiminde asıl kriz yaratan faktörün modern çoğulculuk olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum, din alanında da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Berger ve Luckmann, kitaplarında modern dönemdeki anlam krizinin nedenlerini ve çözüm yollarını ele almaktadırlar. Bu eser, modern insanın yaşadığı anlam krizine ışık tutan önemli bir kaynaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button