Milletlerarası Özel Hukuk — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Milletlerarası Özel Hukuk kitabı, Prof. Dr. Cemal Şanlı, Dr. Emre Esen ve İnci Ataman Figanmeşe tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta Milletlerarası Özel Hukukun Genel Esasları, Kanunlar İhtilafı Kuralları, Milletlerarası Usul Hukuku ve Ekler konuları ele alınmaktadır. Kitabın özeti, uluslararası hukuk konularını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Okuyuculara kapsamlı bir bilgi sunmaktadır. Kitap, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler için faydalı bir kaynak olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button