Mikroekonomi Güncel Örneklerle — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Mikroekonomi Güncel Örneklerle adlı kitap, Mahfi Eğilmez tarafından yazılmıştır. Mikroekonomi, insanın günlük yaşamında üretim, tüketim, bölüşüm, yatırım ve tasarruf gibi davranışlarını anlamaya ve analiz etmeye yönelik bir bilim dalıdır. Ancak, bu konuyu ele almak genellikle soyut modeller ve matematik göstergelerle yapılırken, gerçek yaşamdan kopuk bir şekilde soyut bir dünyaya dönüştürebilir. Kitap, mikroekonomiyi mümkün olduğu kadar gerçek yaşama uygun ve basit bir çerçevede sunmayı hedeflemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button