Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması adlı kitabın yazarı Samuel P. Huntington’dır. Kitap, kültüre ve dine dayalı kimliklerin, Soğuk Savaş sonrası dünyada başlıca çatışma kaynağı olacağını öne sürmektedir. Huntington’a göre, gelecekte savaşlar ülkeler arasında değil, kültürler arasında olacaktır. Medeniyetler kavramı da çatışma potansiyelini analiz etmede giderek daha önemli hale gelecektir. Geçmişte dünya tarihi genellikle hükümdarlar, uluslar ve ideolojiler arasındaki mücadeleleri anlatıyordu, ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle dünya siyaseti yeni bir aşamaya girmiştir.

Kitap, dünya siyasetinin durumunu analiz eden provokatif ve ileri görüşlü bir eser olarak önemini günümüzde de korumaktadır. Batılı olmayan medeniyetlerin artık dışlanmadığı ve tarihi şekillendirmede rol aldığı bir döneme işaret eden kitap, gelecek yüzyılda küresel siyasetin gerçekliklerini anlamayı sağlayacak ilgi çekici bir çerçeve sunmaktadır. Henry A. Kissinger tarafından da önemli bir kitap olarak nitelendirilen Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, tarihin gelişimine ışık tutan ve okuyucuları düşünmeye teşvik eden bir eserdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button