Medeni Hukuk — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Medeni Hukuk” adlı kitap, Prof. Dr. Turgut Akıntürk ve Yard. Doç. Dr. Derya Ateş Karaman tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, genel bilgilerin yanı sıra başlangıç hükümlerini, kişiler hukukunu, gerçek kişilik ve tüzel kişilik konularını ele almaktadır. Ayrıca dernekler, vakıflar, aile hukuku, evlilik hukuku, evliliğin kurulması ve sona ermesi, hısımlık hukuku, sahih nesep, miras hukuku, eşya hukuku gibi konuları içermektedir. Kitap, nafaka yükümlülüğü, vesayet hukuku, mirasçılar, mirasın geçmesi, zilyetlik ve tapu sicili gibi detayları da açıklamaktadır. Bu kapsamlı kitap, mülkiyet, sınırlı ayni haklar, irtifak haklar ve rehin hakları gibi konuları da okuyucuya sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button