McClelland'ın İhtiyaçlar Teorisi

David McClelland ve arkadaşları, McClelland'ın İhtiyaçlar/Başarı Motivasyonu Teorisi teorisini önerdiler.

Bu teori, insan davranışının üç ihtiyaçtan etkilendiğini belirtir:

Güç ihtiyacı, diğer bireyin davranışlarını kendi isteğinize göre etkileme arzusudur. Başka bir deyişle, başkaları üzerinde kontrol sahibi olma ve etkili olma arzusudur.

Başarma ihtiyacı, üstün olma, bir dizi standartla ilgili olarak başarma , başarıya ulaşmak için mücadele etme dürtüsüdür.

Bağlılık ihtiyacı, açık ve sosyal kişiler arası ilişkiler için bir ihtiyaçtır. Başka bir deyişle, işbirliğine ve karşılıklı anlayışa dayalı bir ilişki arzusudur.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button