Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle” adlı eser, Feridüddin Attar tarafından kaleme alınmıştır. Attar, Fars edebiyatında ve Türk edebiyatında önemli bir şair ve mutasavvıf olarak tanınmaktadır. Kitabın içeriği, kuşlar ülkesindeki kuşların efsanevi Simurg’u bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkmalarını konu almaktadır. Yolculuk sırasında istek, aşk, marifet gibi yedi vadiyi aşmaları gerekmektedir. Otuz kuş bu zorlu yolculuğu başarıyla tamamlar, ancak bekledikleri sürprizle karşılaşırlar. Attar’ın sembolik anlatımı ve hikayeleri, kıssadan hisse çıkarmak isteyenler için büyük dersler içermektedir. Eser, yazılışından yüzyıllar sonra dahi Arap, Fars ve Urdu edebiyatlarında ilgi gören bir klasik olma özelliğini korumaktadır. “Mantıku’t-Tayr”, tasavvuf, ahlak, adalet, insana saygı ve hakikat bilgisini elde etme temaları etrafında şekillenen ve Yaratıcı’ya ulaşma macerasını kuşlar sembolizasyonu ile anlatan bir eserdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button