Manevi Enerji — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Manevi Enerji adlı eserde Henri Bergson, akıl ve sezgi arasındaki çatışmayı ele alır.
Bergson, materyalizm ve pozitivizme karşı çıkarak sezgiyi ve entüisyonizmi ön plana çıkarır.
1901-1913 yılları arasında insanın eylemleri, zihinsel çabaları ve düşleri üzerine odaklanan yazar, bilimi reddetmeden sezgiyi önemser.
Doğa ve varlık gibi bilimle açıklanamayacak konuları sezgiyle çözümlemeye çalışır.
Deneyim, rüya, ruh, bellek, bilinç, madde ve hatıra gibi kavramları ele alarak maddi olmayan varlıkların açıklanmasına dair yeni yaklaşımlar sunar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button