Liderlik Vizyonu

Gerçek liderlerin bir vizyonu vardır, yani bugünü olduğu gibi görme ve bugünden doruğa ulaşan bir gelecek icat etme potansiyeline sahiptirler. Vizyon sahibi bir lider geleceği görebilir ve şimdiki zamanda kalabilir.

Vizyon, liderin enerjisini ve kaynaklarını harcayabileceği ve yönlendirebileceği bir amaçtır . Liderler, çalışanların paylaşmak ve takip etmek istedikleri bir hayali ve yolu paylaşırlar. Liderlik vizyonu, kurumsal yazılı misyon beyanı ve vizyon beyanı ile sınırlı değildir. Örgütsel liderlerin eylemlerinde, inançlarında ve değerlerinde iyi bir şekilde gösterilmiştir.

“Vizyon yoksa insan yaşayamaz.” Bu hem iş hayatında hem de yaşamda geçerlidir. Vizyonsuz liderler hayatta başarılı olamazlar, standart ve monoton bir şekilde çalışırlar.

Vizyon, liderler için bir fantezi değildir; daha ziyade henüz uygulamaya geçmemiş bir gerçektir. Vizyona ulaşmak için, bir liderin özel ekstra çaba sarf etmesi ve vizyonu gerçekleştirmek için güçlü bir güven ve bağlılığa sahip olması gerekir.

Vizyon, bir lideri harekete geçmeye iten içsel bir güç görevi görür . Bir lidere bir amaç sağlar. Bir vizyonun tutarlı varlığı, bir lideri çeşitli zorluklara ve engellere rağmen ilerici kılar. Vizyon, bireyleri ortak bir amaç doğrultusunda takım halinde birleştiren bir bağdır.

Bir liderin vizyonunun örgüt çalışanları tarafından tanınması, çalışanların örgütün neyi başarmaya çalıştığının farkında olmalarını sağladığı için çok önemlidir. Vizyon, çalışanları monoton iş hayatından çıkarıp yeni, zorlu ve dinamik bir işe yerleştirecek güce sahiptir. Vizyon:

Vizyonu şekillendiren, yorumlayan, ileten ve temsil eden liderdir . Vizyon, bir liderin örgütünün uzun vadede ne olmasını arzuladığının bir portresi ve tasviridir.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button