Liderlik ve Yönetim – İlişki ve Farklılıklar

Liderlik ve yönetim, genellikle eşanlamlı olarak kabul edilen terimlerdir. Liderliğin etkili yönetimin önemli bir parçası olduğunu anlamak önemlidir.

Yönetimin çok önemli bir bileşeni olarak, dikkate değer liderlik davranışı, her çalışanın geliştiği ve mükemmelleştiği bir ortam oluşturmaya vurgu yapar. Liderlik, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik grup çabalarını etkileme ve yönlendirme potansiyeli olarak tanımlanır . Bu etki, bir kuruluşta yönetici pozisyonunun kazanılmasıyla sağlananlar gibi resmi kaynaklardan kaynaklanabilir.

Bir yöneticinin lider özelliklerine sahip olması yani liderlik vasıflarına sahip olması gerekir. Liderler, rekabet avantajı oluşturan ve sürdüren stratejiler geliştirir ve başlatır. Organizasyonlar, optimal organizasyonel verimlilik için sağlam liderliğe ve sağlam yönetime ihtiyaç duyar.

Liderlik, yönetimden şu açılardan farklıdır:

Aşırı yönetilen ve yetersiz yönetilen kuruluşlar, kıyaslamaya kadar performans göstermezler. Yönetimin eşlik ettiği liderlik, yeni bir yön belirler ve bunu başarmak için kaynakları verimli kullanır . Hem liderlik hem de yönetim, bireysel ve örgütsel başarı için gereklidir.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button