Liderlik için Öz Değerlendirme: Liderlik Etkinliğini Geliştirmek İçin Güçlü ve Zayıf Yönleri Değerlendirme

Liderler, takipçilerini ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için çalışmaya teşvik ederek vizyonu oluşturmak ve gerçekleştirmekten sorumludur. Etkili liderler, güçlü/zayıf yönlerini mükemmel bir şekilde değerlendirebilmeli ve bununla verimli bir şekilde başa çıkabilmelidir. İyileştirici önlemler alarak güçlü yanlarını güçlendirmeli ve eksikliklerini gidermelidirler.

Kendini bilen liderler, ilerlemelerini ve gelişim alanlarını hem profesyonel hem de kişisel olarak izleyebilirler. Fütüristik bir eylem planı çizebilir ve gelecekteki büyüme beklentilerini belirleyecek ve mesleki çabalarında başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak gelişim alanlarını belirleyebilirler.

Başarılı liderler, diplomasi, örneklerle liderlik etme ve empatik bir yaklaşım sürdürme gibi olağanüstü duygusal ve kişisel niteliklere sahip olmalıdır. İlham veren liderler, lider olarak kabul görmek için kişilerarası ve duygusal yeterliliklerini bilemeye çok önem verirler.

Bu, liderlerin güçlü yanlarını ve iyileştirme alanlarını değerlendirebilecekleri başka bir kritik tekniktir. Bir dönem boyunca liderlik niteliklerinizi nasıl geliştirdiğinizi ve geliştirdiğinizi belirlemek için periyodik olarak kullanılabilir. Kontrol listeleri ve anketler, duygusal yeterlilikler, ilişki becerileri ve şevk seviyeniz, katılım ve yön netliğiniz gibi diğer birçok alanla ilgili kişisel farkındalığı geliştirmeye yardımcı olur.

Aşağıda verilen kontrol listelerini ve anketleri kullanmayla ilgili adımlar:

Bu teknik, başkaları tarafından bir lider olarak nasıl algılandığınıza dair kapsamlı bir görüş sunar ve bir lider olarak kişinin güçlü ve zayıf yanlarını anlamasını geliştirir. 360 derece geri bildirim yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Bir lider, kendi 360 derece geri bildirim anket formatlarını tasarlar. 360 derecelik ankete dahil edilmesi gereken bazı yaygın liderlik yetkinlikleri şunlardır:

360 derece geri bildirim anketleri, kurumun gereksinimlerine göre uyarlanabilir ve geliştirilebilir.

Sonuç olarak, öz farkındalığın bireyin davranışını değiştirmeye ve reformlar yapmaya yardımcı olduğu sonucuna varabiliriz. Öz-değerlendirme, öz-farkındalığın geliştirilmesine ve yetkin ve gelecek vaat eden liderler geliştirilmesine yardımcı olur. Çeşitli öz değerlendirme teknikleri, bir liderin temel güçlü yönleri ve nitelikleri hakkında hayati geri bildirim ve girdiler sağlar. Bunun yanı sıra vizyon sahibi bir liderin gelecek stratejilerini ve gelişim alanlarını belirlemede yol haritası görevi görür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button