Liderlik Gelişim Planı Yazmak

Liderlik gelişim planı hazırlamak kolay bir iş değildir. Tüm süreç, her aşamada kapsamlı bir çaba ve dikkatli bir planlama içerir. Bir liderlik geliştirme planının geliştirilmesinde çeşitli adımlar atılır. Süreç, öz değerlendirmenin ilk aşamasıyla başlar ve öz değerlendirmelerden toplanan veriler daha sonra vizyonu ve hedefleri tanımlamak için kullanılır. Bir sonraki aşama, hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan SMART hedeflerinin tanımlanması ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan yetkinliklerin belirlenmesi aşamasıdır.

Liderlik gelişim planı yazıldıktan sonra atılması gereken adımlar:

Bir liderlik planının uygulama aşaması, aşağıdaki temel hususları içerir:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button