Küreselleşme Toplumsal Sonuçları — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Küreselleşme Toplumsal Sonuçları adlı kitabın yazarı Zygmunt Bauman’dır. Bauman, küreselleşmenin çeşitli yönleriyle ilgili cesurca belirsizliğe dalar ve bu konuda düşüncelerini açıkça ifade eder. Kitap, günümüzde küreselleşmenin yarattığı dengesizlikleri ve etkilerini ele alır. Küreselleşmenin yerel topluluklara ve bireylere olan etkileri ve sorumlulukları üzerinde durur. Bauman, kitapta küreselleşmenin ahlâki ikilemlerini de örneklerle açıklar. Suç ve ceza anlayışındaki değişim, hapishanelerin istihdam yerine geçtiği ve yatırımcılar için güvenli bir ortam yaratmanın yeni bir yolu olarak değerlendirilir. Yerelleşme ve küreselleşme, parçalanma ve yabancılaşmanın aynı amaca hizmet ettiği fikrini işler. Kitap, günümüz Türkiyesi’nde hissedilen küreselleşme ve yerelleşmenin etkilerini anlamak için önemli bir kaynaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button