Küresel Çeteye İnfaz Kökten Siyasi Çözümleme — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap adı “Küresel Çeteye İnfaz Kökten Siyasi Çözümleme” ve yazarı Murat Bahadır Akkoyunlu’dur. Kitabın amacı, tüm insanlığın katili olan küresel ezoterik çetenin ifşa edilmesi ve mahkûm edilmesidir. Türk devletlerinin bu çeteye nasıl zebun olduğunu, nasıl vesayet altına girdiğini ve nasıl mücadele ettiğini genç nesillere aktarmak için yazılmıştır. Kitabı okuyan kişilerin artık siyasi tahlil dinlemeye ihtiyaç duymayacakları iddia edilmektedir. Kitap, her sayfasının ayrı bir konu olabileceği gibi, son kelimesini okumadan yargıya varılmaması tavsiye edilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button