Kuantum Sıçrama — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap adı “Kuantum Sıçrama” ve yazarı R. Şanal’dir. Kitapta, insanların yaşadığı olumsuz durumlar için farklı sebepler öne sürülmektedir. Tanrı’nın ceza vermesi, şanssızlık, çevresel etkenler, genetik faktörler, bilinmeyen sebepler ve astroloji gibi nedenler öne sürülmektedir. Doğru cevabın herhangi biri ya da hepsi olabileceği belirtilmektedir. “Kuantum Sıçrama” kitabı bu sorulara cevap aramaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button