Kriptografi Nedir? Nasıl Yapılır? Hangi Alanlarda Kullanılır?

Tanım: Kriptografi, sıradan düz metni anlaşılmaz metne dönüştürme süreciyle ilişkilidir ve bunun tersi de geçerlidir. Verileri belirli bir biçimde saklamak ve iletmek için bir yöntemdir, böylece yalnızca amaçlananlar onu okuyabilir ve işleyebilir. Kriptografi yalnızca verileri hırsızlıktan veya değiştirilmeden korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı kimlik doğrulaması için de kullanılabilir.

Açıklama:

Daha önceki kriptografi, şifreleme ile etkili bir şekilde eşanlamlıydı, ancak günümüzde kriptografi, temel olarak matematiksel teori ve bilgisayar bilimi uygulamasına dayanmaktadır.

Modern kriptografi şunlarla ilgilidir:

  • Gizlilik – Bilgi kimse tarafından anlaşılamaz.
  • Bütünlük – Bilgi değiştirilemez.
  • Reddetmeme – Gönderen, daha sonraki bir aşamada bilginin iletilmesindeki niyetini inkar edemez.
  • Kimlik Doğrulama – Gönderen ve alıcı her birini onaylayabilir

Kriptografi, bankacılık işlem kartları, bilgisayar şifreleri ve e-ticaret işlemleri gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır.

Genel olarak kullanılan üç tür kriptografik teknik.

  1. Simetrik anahtar şifreleme
  2. Hash fonksiyonları.
  3. Açık anahtarlı şifreleme

Simetrik Anahtarlı Şifreleme: Hem gönderen hem de alıcı tek bir anahtarı paylaşır. Gönderen, düz metni şifrelemek ve şifre metnini alıcıya göndermek için bu anahtarı kullanır. Diğer tarafta alıcı, mesajın şifresini çözmek ve düz metni kurtarmak için aynı anahtarı kullanır.

Açık Anahtarlı Şifreleme: Bu, son 300-400 yıldaki en devrimci kavramdır. Açık Anahtarlı Kriptografide iki ilişkili anahtar (genel ve özel anahtar) kullanılır. Ortak anahtar serbestçe dağıtılabilirken, eşleştirilmiş özel anahtarı bir sır olarak kalır. Genel anahtar, şifreleme ve şifre çözme için özel anahtar kullanılır.

Hash Fonksiyonları: Bu algoritmada anahtar kullanılmamaktadır. Düz metnin içeriğinin kurtarılmasını imkansız kılan, düz metne göre sabit uzunlukta bir hash değeri hesaplanır. Karma işlevler, birçok işletim sistemi tarafından parolaları şifrelemek için de kullanılır.

Referanslar:

  • https://economictimes.indiatimes.com/definition/cryptography

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button