Komünist Manifesto — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Karl Marx ve Friedrich Engels’in 1848’de kaleme aldığı Komünist Manifesto, toplumsal devrimleri etkileyen bir metin olarak önem taşır. Manifesto, sosyalist ve komünist hareketin temel belgesi olarak kabul edilir ve geniş kitlelerce okunup tartışılmıştır. Kitap, hem tarihsel bir belge hem de güncelliğini koruyan bir metindir. Marx ve Engels’in Manifesto’ya yazdıkları önsözlerle birlikte, kitabın Türkiye’deki serüvenine de ışık tutar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button