Köleliğin Tarihi – Antik Çağ’dan 21. Yüzyıla — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Köleliğin Tarihi – Antik Çağ’dan 21. Yüzyıla”, Andreas Eckert tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Kitap, köleliğin dünya tarihindeki önemini ve etkilerini ele almaktadır. Antik çağdan günümüze kadar varlığını sürdüren kölelik, insanlık tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Küresel ölçekte hala varlığını sürdüren modern kölelik ise yaklaşık kırk milyon insanı etkilemektedir. Yazar, köleliğin izlerini dünyanın dört bir yanında ve farklı dönemlerde sürmektedir. Özellikle Afrika ve Atlantik bölgesinde yoğunlaşan kölelik merkezi, köle tacirlerinin ve köle sahiplerinin acımasızlığını ve kölelerin mücadelesini gözler önüne sermektedir. Kölelik kurumunun nasıl bertaraf edildiği ve kötülüğün nasıl kabul gördüğü de kitabın odak noktalarından biridir. Andreas Eckert, köleliğin tarihsel gerçekliğini çıplak bir şekilde okuyucuya sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button