Kişisel Liderlik Markası Nasıl Oluşturulur?

Her liderin, liderlerin kendileri ve takipçileri tarafından dikkatle geliştirilebilecek veya sezgisel olarak algılanabilecek kişisel bir liderlik markası vardır . Kişisel liderlik markası, bir liderin astları veya takipçileriyle olan işlemlerini yönetmek ve zorlukları ele almak için kullandığı özel ve özel bir yaklaşımdır. Bir liderlik markasına sahip olmanın en iyi yanı, liderlere kendi liderlik hedeflerini tanımlama ve ardından ihtiyaç ve duruma göre kendilerini uygun şekilde konumlandırma esnekliği sağlamasıdır. Örneğin Lee Iacocca, kararlı, kararlı, ikna edici ve risk almaya hazır bir liderlik markası ilan etti ve bu da Chrysler’den dönmesine yardımcı oldu, benzer şekilde Gandhi’nin liderlik markası dürüstlük, dürüstlük, ilkeler, karakter gücü ve her şeyden önce hakikatti.

Bir liderin kendi liderlik markasını düşüncelerinde ve eylemlerinde uygulaması esastır. Bir lider, halihazırda bir liderlik markasına sahip değilse nasıl bir liderlik markası oluşturabilir? Bir liderlik markası, liderleri ayırt etmeye yardımcı olur ve ayrıca yaklaşımlarını, değerlerini, inançlarını vb. ana hatlarıyla belirtir.

Liderlerin rolden beklentilerini anlamak için kıdemliler, astlar ve diğer paydaşlarla liderlik markalarını kontrol etmeleri de önemlidir; ve herhangi bir kopukluk belirtilirse, dahil edilmesi gerekir.

Yukarıdaki hususların dışında, liderlerin kendilerini model almaları ve temsil ettikleri tüm kurumu kapsayacak şekilde algılarını ve isteklerini yeniden tanımlamaları gerekir. Bir liderin, kuruluşun ve paydaşların çıkarlarını kişisel hırs ve hedeflerinin önüne koyması ve onların sürekli varlığına ihtiyaç duymayan, sürdürülebilir bir başarı yaratmaya çalışması gerekir.

Liderlerin, kişisel bir liderlik markasının bir gecede yaratılamayacağını, ancak güvenilirliğin zor yoldan, yıllarca sebatla kazanıldığını anlamaları gerekir . Bir liderlik markası yaratıldığında, kabulü ve istikrarı ancak sonuçlara ulaşıldıktan sonra kurulur. Dolayısıyla, bir lider belirli hedefler belirleyip bunları gerçekleştiremezse, o liderlik markasını alacak kimse kalmaz, aynı şekilde bir lider, marka değerlerinin ana hatlarıyla çizilenlerle çelişen davranışlar sergilerse, o zaman markanın güvenilirliği ve saygınlığı da kaybolur. .

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button