Kavgam (Orjinal Dilden Çeviri Tam Metin) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Adolf Hitler’in Kavgam adlı kitabı, tespitlerle dolu bir ideolojik eserdir. Marksizm ve Yahudi Emparyalizmi tehlikelerini vurgulayarak milliyetçiliğin önemini vurgular. Kapitalizm ve Marksizm’e yeni bir cevap olan Nasyonel Sosyalizm doktrinini ortaya koyar. Hitler, bu iki sistemin analizini yapar ve yeni bir perspektif sunar. Kavgam, dünyada önemli bir tartışma konusu olmuş ve ideolojik bakış açısını şekillendirmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button