Kadınlar ve Cadılar — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Kadınlar ve Cadılar” adlı kitabın yazarı Pınar Ülgen’dir. Kitap, 1350 ile 1780 yılları arasındaki Cadı Avı Çağı’nı konu almaktadır. Bu dönemde birçok kadın, cadı olmakla suçlanmış ve çeşitli işkencelere maruz kalmıştır. Örneğin, Barbara adlı bir kadın, cadılar tarikatına üye olduğunu ve şeytanla işbirliği yaptığını itiraf ettiği için genç yaşta yakılarak öldürülmüştür. Toulouse kentinde sadece bir günde 400 kadının yakıldığı dönemler dahi yaşanmıştır.
Kitapta, Papa II. Pius’un “Kadın gördüğünde dur ve düşün; O, bir şeytan olabilir” şeklindeki sözleri kadınların o dönemdeki yaşadığı zulmü göstermektedir. Cadı Avı Çağı’nda kadına karşı büyük bir nefret vardı ve kadınlar acımasızca işkencelere maruz kalmışlardı. Bu dönemde kadınlar neden hedef seçilmişti bilinmez, ancak acı çektikleri gerçektir. Kitap, Orta Çağ’da kadınlar ile ateş arasındaki ilişkiyi ve yaşanan zulmü ele almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button