Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL): Tanım ve Nasıl Çalışır?

Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL) Nedir?

Kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL), ürünlere uygulanan bir ölçüdür ve ISO 2859-1’de “tolere edilebilecek en kötü kalite seviyesi” olarak tanımlanır. AQL, rastgele örnekleme kalite denetimleri sırasında kaç kusurlu bileşenin kabul edilebilir olarak değerlendirildiğini size söyler. Genellikle kusur sayısının toplam miktara göre yüzdesi veya oranı olarak ifade edilir.

Temel Çıkarımlar

  • Kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL), bir ürün için tolere edilebilecek en kötü kalite seviyesidir.
  • AQL üründen ürüne farklılık gösterir. Daha fazla sağlık riskine neden olabilecek ürünlerin AQL’si daha düşük olacaktır.
  • Tipik olarak bir yüzde ölçümüne dayanan AQL’yi karşılamayan ürün partileri, sevkiyat öncesi denetimler sırasında test edildiğinde reddedilir.

Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL) Nasıl Çalışır?

Bir numunedeki ürünler rastgele test edilir ve kusurlu ürün sayısı önceden belirlenen miktarın altındaysa, o ürünün kabul edilebilir kalite seviyesini (AQL) karşıladığı söylenir. Belirli bir mal numunesi için kabul edilebilir kalite düzeyine (AQL) ulaşılmazsa, imalatçılar kusurlara neden olan alanları belirlemek için üretim sürecindeki çeşitli parametreleri gözden geçireceklerdir.

Bir ürünün AQL’si sektörden sektöre değişiklik gösterebilir; örneğin tıbbi ürünler, kusurlu ürünler bir sağlık riski oluşturduğundan katı AQL’lere sahiptir.

Örnek olarak, bir üretim çalışmasında %1’lik bir AQL düşünün. Bu yüzde, partinin %1’inden fazlasının kusurlu olamayacağı anlamına gelir. Bir üretim çalışması 1.000 üründen oluşuyorsa, yalnızca 10 ürün kusurlu olabilir. 11 ürün kusurluysa, partinin tamamı hurdaya çıkarılır. 11 veya daha fazla kusurlu üründen oluşan bu rakam, reddedilebilir kalite seviyesi (RQL) olarak bilinir.

AQL, 1986 yılında Motorola, Inc. tarafından geliştirilen bir kalite kontrol metodolojisi olan Altı Sigma kalite kontrol seviyesi arayan şirketler için önemli bir istatistiktir. AQL aynı zamanda kabul edilebilir kalite limiti olarak da bilinir.

AQL Standartlarında Endüstri Farklılıkları

Bir ürünün AQL’si sektörden sektöre değişebilir. Örneğin, kusurlu ürünler sağlık risklerine yol açabileceğinden, tıbbi ürünlerin daha katı AQL’ye sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Buna karşılık, olası bir kusurdan kaynaklanan iyi huylu yan etkileri olan bir ürün, örneğin bir TV uzaktan kumandası gibi daha az katı bir AQL’ye sahip olabilir. Şirketler, katı testlerle ilişkili ek maliyeti ve daha düşük kusur kabulü nedeniyle potansiyel olarak daha yüksek bozulmayı, bir ürünün potansiyel geri çağırma maliyetiyle birlikte tartmak zorundadır.

Müşteriler elbette sıfır kusurlu ürün veya hizmetleri tercih eder; ideal kabul edilebilir kalite seviyesi. Bununla birlikte, satıcılar ve müşteriler genellikle ticari, finansal ve güvenlik endişeleriyle ilgili faktörlere dayalı olarak kabul edilebilir kalite sınırlarına ulaşmaya ve belirlemeye çalışır.

AQL Tablolarını Kullanma

AQL tabloları (bazen AQL çizelgeleri olarak da adlandırılır), kullanıcıların üretimde kabul edilebilir kusur sayısı olarak nitelendirilen bir standarda başvurmasına izin vermek için tasarlanmıştır. Bir kişinin, bir şirketin belirli bir AQL’ye ulaşması için kaç kusura izin verileceğini görmesine izin verirler. Tablolar ISO 2859’un bir parçasıdır.

Örneğin, bir şirketin bir giysi üreticisinden tek partide üretilecek 30.000 şapka sipariş ettiğini ve alıcı ile üreticinin kritik kusurlar için AQL 0.0, büyük kusurlar için AQL 3.0 ve küçük kusurlar için AQL 5.0 üzerinde anlaştığını varsayalım. AQL tablolarına atıfta bulunulması, alıcının ve üreticinin, üzerinde anlaşmaya varılan AQL’nin üretim sırasında karşılandığından emin olmak için kaç şapkanın denetlenmesi gerektiğini belirlemesine olanak tanır.

AQL Kusurları

Müşteri kalite gereksinimlerini karşılamadaki başarısızlık örnekleri kusur olarak adlandırılır. Uygulamada, üç kusur kategorisi vardır:

  1. Kritik kusurlar: Kabul edildiğinde kullanıcılara zarar verebilecek kusurlar. Bu tür kusurlar kabul edilemez. Kritik kusurlar, %0 AQL olarak tanımlanır.
  2. Büyük kusurlar: Arızayla sonuçlanma olasılığı yüksek olduğundan, genellikle son kullanıcılar tarafından kabul edilemeyen kusurlar. Büyük kusurlar için AQL %2,5’tir.
  3. Küçük kusurlar: Ürünün kullanım amacına uygun olarak kullanılabilirliğini önemli ölçüde azaltması muhtemel olmayan ancak belirtilen standartlardan farklı olan kusurlar; bazı son kullanıcılar yine de bu tür ürünleri satın alacaktır. Küçük kusurlar için AQL %4’tür.

Uygulamada AQL

Kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL): AQL, genellikle hala tatmin edici olarak kabul edilen en kötü kalite seviyesi olarak kabul edilir. Tatmin edici sayılabilecek maksimum kusur yüzdesidir. Bir AQL lotunun kabul edilme olasılığı yüksek olmalıdır. 0,95 olasılık, 0,05 risk anlamına gelir.

Reddedilebilir kalite seviyesi (RQL): Bu, tatmin edici olmayan bir kalite seviyesi olarak kabul edilir ve bazen kusurlu parti tolerans yüzdesi (LTPD) olarak bilinir. Tüketici riski bazı tablolarda 0,1 olarak standardize edilmiştir. Bir RQL lotunu kabul etme olasılığı düşüktür.

Kayıtsızlık kalite seviyesi (IQL): Bu kalite seviyesi, AQL ve RQL arasında bir yerdedir. Farklı şirketler, her kusur türü için farklı yorumlara sahiptir. Ancak alıcılar ve satıcılar, her bir tarafın üstlendiği risk düzeyine uygun bir AQL standardı üzerinde anlaşırlar. Bu standartlar, sevkiyat öncesi denetim sırasında referans olarak kullanılır.

AQL’nin Karşılanıp Karşılanmadığını Belirlemek İçin Hangi Faktörler Kullanılır?

AQL’yi hesaplamak için lot veya parti büyüklüğüne, muayene tipine, muayene seviyesine ve istenen AQL’ye ihtiyacınız vardır. Çevrimiçi olarak AQL hesaplayıcıları mevcuttur. Parti veya parti boyutunuz 50.000, muayene türünüz genel, muayene seviyeniz 2 ve AQL seviyeniz 2,5 ise, yalnızca 21 kusurlu 500 birimlik bir numune boyutuna ihtiyacınız olacaktır. Bunun üzerindeki herhangi bir şey reddetme noktasına ulaştı.

2.5 AQL Ne Anlama Geliyor?

2,5’lik bir AQL, bir siparişin kabul edilebilir olması için yalnızca %2,5’inin kusurlu olabileceği anlamına gelir. Diğerinin %2,5’tan fazlası kusurlu ise alıcı ile üretici arasındaki anlaşmayı sağlamıyor demektir. Örneğin, 20.000 çift şort sipariş edilirse, 2,5 AQL’ye ulaşmak için yalnızca 1.250 çift kusurlu olabilir.

Standart AQL Nedir?

Standart bir AQL yoktur. AQL, ürüne ve sektöre göre değişir. Örneğin tıp endüstrisinde AQL çok düşük olmalıdır çünkü tıbbi ekipman veya ürünlerdeki kusurlar tüketiciler için zararlı olabilir. Giyim imalatında AQL daha yüksek olabilir. Ancak, her şey, siparişi verirken alıcı ve üreticinin üzerinde anlaştıkları şeye bağlıdır.

Alt çizgi

AQL, üretim için büyük siparişlerin bir alıcının talep ettiği bir standart seviyesinde tamamlanmasını sağlamaya yardımcı olacak yararlı bir rakam olabilir. Ayrıca satıcının, alıcı tarafından belirlenen standardı korurken üretimlerinde verimli olmasını sağlar. Genellikle büyük ölçekli üretim siparişlerinde kullanılır ve kaliteli ürünler üretirken hem alıcıyı hem de satıcıyı mutlu etmeye yardımcı olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button