Jeopolitik Nedir?

Jeopolitik Nedir? “Jeopolitik”,  bir devlet politikasını etkileyen ve coğrafya temelinde ele alınan bütün doğal faktörler olarak tanımlanabilir. Kelime, köken olarak (jeo + politik = coğrafya/ülke + politik) şeklinde oluşmuştur. Devlet politikalarında, ülkenin coğrafi/politik konumundan kaynaklanan, tarihsel olarak kendine özgü olan ve devletin belirli siyasi değişimler geçirmesine rağmen temelde değişmeyen doğal ilişkileri ifade eder. Bu doğal bağlar, dinler, kültürler, diller, gelenekler, siyasi yapılanmalar, STK’lar, aile bağları vb. olarak sayılabilir. Coğrafyanın (insani ve fiziksel boyutta), siyaset ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, jeopolitiğin hüviyetini oluşturur.

Kavramsal Yapısı: Jeopolitik, herkes tarafından geçerli ve belirli bir tanıma sahip değildir. Bu terimin yorumu, tarihte farklı ülkelerde farklı kapsamlarda olmuştur. Günümüzde örneğin Türkiye, Almanya, ABD ve Rusya’da jeopolitik anlayışları ve jeopolitik tutumlar farklıdır. Tarihi süreçte, 21. yüzyıl ilk çeyreğinde Rusya’da jeopolitik görüşlerin artan popülaritesi, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün yol açtığı güvensizlik duygusunun bir sonucudur. Sovyetler sonrası ve hatta komünist dönem sonrası siyasi, sosyal ve ekonomik bağların, en azından bazı unsurlarını korunmaya çalışılmasının bir aracıdır. Jeopolitik, bu yolla, büyük güçlerin mevcut konumunu  korumak ve güçlendirmek aracı olarak da görev görür.

“Jeopolitik” Sözcüğü: Büyük jeopolitik teorisyenlerin, bir çoğunun “jeopolitik” kelimesini kullanmadıklarını dikkate almak gerekir. (Örneğin Mackinder.) Dolayısıyla “jeopolitik” kelimesinin kendisi üzerinde durmak yerine, neyi ifade ettiği ele alınmalıdır.

Jeopolitiğin Önemi Nedir? Jeopolitik perspektifte devlet, konumunu sabit olarak görmektedir ve bu noktada jeopolitik -adeta bir yönetim sanatı olarak-, mevcut jeopolitik faktörlerin kullanımını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Devletlerin konumunun mekansal özelliklerinin uluslararası politik süreçler üzerindeki etkisini arttırmaya odaklanır. Bu yönüyle jeopolitik, herhangi bir devletin coğrafi dünya görüşü ve geleceğe/kalkınmaya yönelik bütünleşik coğrafi zekasıdır. Disiplinlerarasıdır. Coğrafya ve devlet politikası arasındaki ilişkiyi yansıtan bir bilgi sistematiğidir. En önemli rolü, kalkınma stratejisini ve ülkenin geleceğini -bütünleşik bilgiye dayanarak- temel almaktır.

Yararlanılan Kaynaklar

  • https://www.akademikkaynak.com/jeopolitik-nedir.html
  • http://naukarus.com/chto-takoe-geopolitika
  • http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-4/78.htm
  • http://political-science.ru/?p=422

Mustafa Sarıkaya

Gazi Ü. 18'

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu