İyi Toplum Yoktur — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Nihan Kaya’nın “İyi Toplum Yoktur” adlı kitabı, toplumun bireyleri nasıl şekillendirdiğini ve gerçek var olma mücadelesini anlatıyor. Sünnet, nikah, düğün gibi törenlerin gerçek amacının kurban etme olduğunu savunarak ezberleri bozuyor.

İnsanın aynası cinsellik olduğu gibi, toplumlar da cinsiyet ve cinsellik üzerinden şekillenir. Toplumun bireyleri kontrol altında tutabilmesi için kadınlık ve erkeklik algısı oluşturularak törenlerle pekiştirilir. Bu törenler bizi topluma kurban ederek toplumu da işlevsiz hale getirir.

Törenlere yüklediğimiz anlam, hayatımızın kontrolünü kimin elinde tuttuğumuzu belirler. Kendimize ve topluma yönelik algılarımızı ve değerlerimizi sorgulayarak gerçek var olma mücadelesine adım atmamız gerektiğini vurgular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button