İstiklal Vatanımda Bir Tek Düşman Kalmasın — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Istiklal: Vatanımda Bir Tek Düşman Kalmasın” adlı kitap, 31 Ağustos 1922’de, Türk’ün istiklal mücadelesinin son aşaması olan Büyük Taarruz’un meyvelerini vermesinden bahseder. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Yunan Küçük Asya Ordusu’nun üçte biri savaş dışı kalmış ve Türk vatanı son düşman askerinden temizlenmeye başlamıştır. Mareşal Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile Türk ordusu İzmir’e doğru ilerlemeye başlar ve savaş devam eder.

İzmir’in geri alınması 9 Eylül tarihine kadar devam ederken, Mustafa Kemal Paşa’nın yeniden kılıcını kuşanmasına neden olan zaferler ardı ardına gelir. Yunan ordusunun yaptığı etnik temizlik ve yıkımdan sonra Türk halkını nasıl bir gelecek beklediği belirsizdir. İzmir yangını, kitapta detaylı olarak ele alınırken, General Trikupis’in esir alınması ve İstanbul’un nasıl geri alındığına da değinilir.

İngilizlerle yeniden karşı karşıya gelen Türk Ordusu, İstanbul’u tek bir kurşun atmadan geri almayı başarırken, Milli Mücadele sadece Yunanlılara karşı değil, aynı zamanda İngilizlerle de mücadele eder. Kitap, Mudanya Mütarekesi’ne kadar yaşanan diplomatik süreci, Çanak Krizi’ni ve Lloyd George’u köşeye sıkıştıran skandalı da detaylı bir şekilde ele alır.

Dr. Selim Erdoğan’ın kapsamlı araştırmaları ve belgelerle desteklediği kitap, Milli Mücadele’nin son perdesini renkli fotoğraflar ve haritalarla okuyucuya sunar. İstiklal Vatanımda Bir Tek Düşman Kalmasın, Milli Mücadele literatürüne yeni katkılar sunarken, bu önemli dönemi tarihi gerçekleriyle aktarır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button