İstatistik Nedir? Matematik

  • Sayısal verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumlanması ve sunumuyla ilgilenen bilimsel disiplin.
  • Bilimsel istatistik disiplininden üretilen veriler.

Ek Bilgiler

  • İstatistiksel verilerden yapılan bir tahmin, istatistiksel bir çıkarımdır.
  • İstatistikler sosyolojide yararlıdır ve genellikle nitel araştırmalarla tamamlanır.
  • “[İkincil analiz] için mevcut veri kaynakları arasında kamu kayıtları, kuruluşların veya devlet kurumlarının resmi raporları ve diğer araştırmacılar tarafından toplanan ham veriler bulunur. Örneğin Durkheim, yaş, medeni durum ve bir kişinin intiharını çevreleyen koşullar gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için başlangıçta başka amaçlar için toplanan hayati istatistikleri (ölüm) kullandı ”(Kendall 2006: 32-33).

Referanslar

  • https://sociologydictionary.org/statistics/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button