İspanya: Bir Başka Avrupa — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İspanya’nın tarihsel ve kültürel kimliğiyle ilgili bilgiler veren “İspanya: Bir Başka Avrupa” adlı kitap, Akdeniz’in diğer ucunda bulunan bu ülkenin çeşitli yönlerini ele alıyor. Avrupa’nın diğer ülkelerinden farklı olan İspanya’nın, kendine özgü bir Avrupalılık kimliği olduğunu vurguluyor. Yazar Gül Işık, kendi deneyimlerini ve ülkenin önde gelen yazarlarının görüşlerini de kitapta sunarak, okuyucuya İspanya’nın kökenlerinden günümüze kadar olan gelişimini anlatıyor. Ortaçağ’dan günümüze uzanan bu büyük serüven, kitapta detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button