İslam’ın Krizi Bitmeyen Savaş — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “İslam’ın Krizi: Bitmeyen Savaş” ve yazarı Bernard Lewis’dir.

Bernard Lewis, Doğu’nun geri kalış tarihini incelediği “Hata Neredeydi?” adlı eserinin devamı niteliğindeki “İslam’ın Krizi” kitabında, İslam dünyasının içinde bulunduğu iktidar mücadelelerini ve bitmek bilmeyen savaşları ele almaktadır.

Kitapta, siyasal İslam’ın dinî kökenleri incelenirken, İran, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde radikalizmin yükselişi, Vehhabi öğretisinin ve Suudi petrol parasının etkileri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

İslam’ın, tarih boyunca kendisinden olmayanlarla mücadelesine odaklanan kitap, Hazreti Peygamber’in savaşlarından başlayarak İslam dünyasının içinde bulunduğu çatışmaları geniş bir perspektiften ele almaktadır.

Kitap, İslam dünyasında on dokuzuncu yüzyıldan itibaren süregelen iktidar mücadeleleri ve siyasal İslamî akımların yol açtığı istikrarsızlığın, bu coğrafyada daimi bir savaş haline gelmesini irdelemektedir.

Bernard Lewis, “İslam’ın Krizi” adlı eserinde, İslam dünyasının kaybettiği rolü ve siyasi açıdan durulamayan sorunları ele alarak, modern Batı dünyası ile İslam dünyası arasındaki ilişkileri analiz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button