İslam Hukuk Sosyolojisi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İslam Hukuk Sosyolojisi adlı kitap, yazarı M. Salih Kumaş tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta fıkhanın toplumla uyumunu sağlama çabası ve dini idealler ile toplumsal gerçeklik arasındaki denge incelenmektedir.

Geçmişte fıkıh, Müslüman toplumların temel sosyal kurumu olarak kabul edilmiştir. Ancak zaman içinde fıkıh, teorik bir kimliğe bürünmüş ve Batılılaşma süreciyle birlikte uzaklaşmıştır. Günümüzde ise dinin idealleri ile toplumsal gerçeklik arasındaki mesafe açılmıştır.

Kitap, hukuk sosyolojisinin fıkıh alanında nasıl kullanılabileceğini ele almaktadır. Hukukun toplumsal gerçeklikten uzaklaşması ve hukuksal unsurların ön plana çıkması, fıkıh alanında yeni bir perspektifin gerekliliğini vurgulamaktadır.

İslam Hukuk Sosyolojisi, hukuk sosyolojisinin fıkıh çalışmalarına yeni bir boyut kazandırabileceğini ve günümüz toplumları için daha gerçekçi çözümler üretmeye yardımcı olabileceğini savunmaktadır.

Sonuç olarak, İslam Hukuk Sosyolojisi, toplumsal hayatı dinin değerlerine yaklaştırma amacı güden ve fıkhi düşüncenin gücünü artırmayı hedefleyen bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button