İslam Borçlar Hukuku — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İslam Borçlar Hukuku adlı kitap, Prof. Dr. Abdullah Çolak tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta, İslâm Hukuku içerisinde muâmelât olarak isimlendirilen bölümün borçlar hukuku ile ilgili konularına odaklanılmıştır. Borç, borcun unsurları, hükmü ve borcu sona erdiren durumlar birinci bölümde ele alınmıştır. İkinci bölümde, satım akdi ve diğer akit çeşitleri üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde ise şirketler hukuku incelenmiştir. Kitapta ayrıca ele alınan konuların klasik İslâm Hukuku kaynaklarında nasıl ifade edildiğine örnek teşkil eden Arapça metinler ve çevirilerine de yer verilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button