Işık Doğudan Gelir — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Işık Doğudan Gelir adlı eser, Cemil Meriç tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, siyasî, felsefî ya da dogmatik bir inancın peşinde olmayan ve farklı fikirleri, düşünce tarzlarını merak eden bir bakış açısını yansıtmaktadır. Meriç’in diğer eserlerinde olduğu gibi, bu kitap da medeniyetler arasındaki etkileşimleri, İslâm’dan İbrani edebiyatına, Doğu kültüründen Batı medeniyetine uzanan geniş bir yelpazeyi ele almaktadır. Kitap, okuyucuya benzersiz bir düşünce serüveni sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button