İş Hukuku — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İş Hukuku kitabı, Prof. Dr. Sarper Süzek tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, iş hukuku kavramını, özelliklerini, kaynaklarını, uluslararası iş hukukunu ve iş hukukuyla ilgili devlet organlarını ele almaktadır. İşçi, işveren, işyeri, iş akdi kavramı ve türleri gibi konular da kitapta detaylı bir şekilde incelenmektedir. İş akdinin kurulması, devri, geçersizliği, fesih süreleri, iş güvencesi, kıdem tazminatı gibi önemli konular da kitabın içeriğinde yer almaktadır. Çalışma koşulları, dinlenme süreleri, çocuk ve kadın işçilerin hakları da kitabın ele aldığı konulardan biridir. İşverenlerin yükümlülükleri, çalışanların ve sendikaların hakları ve görevleri ile iş denetimi ve kamusal yaptırımlar da kitaba konu olan diğer başlıklardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button