İş Hukuku Dersleri (Ciltli) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap “İş Hukuku Dersleri (Ciltli)” adını taşımaktadır ve Prof. Dr. Nuri Çelik, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Talat Canbolat ve Prof. Dr. Ercüment Özkaraca tarafından kaleme alınmıştır.

Kitap, iş hukukunun temel kavramlarından başlayarak bireysel iş hukuku, iş sözleşmesi, işin düzenlenmesi, toplu iş hukuku ve diğer önemli konuları içermektedir.

İş Hukuku Dersleri, iş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi gibi konuları detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Ayrıca kitapta, çalışma süreleri, ücretli tatiller, yıllık ücretli izinler, sendikalar, toplu iş sözleşmesi gibi konular da geniş bir perspektiften ele alınmıştır.

Öğrencilerin ve hukuk alanında çalışanların iş hukuku konusundaki bilgi düzeylerini artırmaya yönelik bu kitap, güncel yasal düzenlemeleri de içermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button