İrade ve Özgürlük Eylem Ve Değer Mukaddimat-I Erbaa Tartışmaları Kavram-Problem-Argüman-Yaklaşım Haritası — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İrade ve Özgürlük Eylem Ve Değer Mukaddimat-I Erbaa Tartışmaları Kavram-Problem-Argüman-Yaklaşım Haritası kitabı, dinî düşünce geleneğinde insanın yaratıcısını tanıması ve ona kulluk etmesi konusunu ele almaktadır. İnsanın ne yapması gerektiği sorusu, normatif çerçevenin meta-etik alana bağlı olduğunu gösterir. Ahlak yargılarının kaynağı ve niteliği ile insanın davranışlarını ahlaka konu etmesini mümkün kılan unsurları sorgulayan kitap, eylemin değeri ve kaynağı ile irade ve özgürlük sorunlarını ele almaktadır. Mukaddimât-ı erbaa tartışmalarına odaklanan kitap, kavram, problem, argüman ve yaklaşım haritası sunarak bu konuları derinlemesine inceler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button