İntihar — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İntihar adlı kitabın yazarı Emile Durkheim’dir. Kitap, sosyolojinin modern başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Durkheim, intihar kavramını açıklamak için önce konu hakkındaki diğer görüşleri inceler ve kendi önerilerini sunar. Kitap, sosyolojik bir bakış açısıyla yazılmış olup bilimsel verilere dayanmaktadır. Zühre İlkgelen’in Türkçe’ye çevirdiği bu kitap, intihar üzerine yazılmış en kapsamlı ve başarılı eserlerden biridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button