Inspire Ne Demek? Be inspired Nedir?

“Inspire” kelimesi, ilham vermek anlamına gelir. “Be inspired” ilham almak manası taşır.

Örnek Kullanımlar

Birine bir şey yapmak istediğini ve yapabileceğini hissettirmek için: “His confident leadership inspired his followers.” şeklinde kullanılabilir. Bu cümle, “Kendinden emin liderliği takipçilerine ilham verdi.” anlamına gelir.

Ayrıca birinin belirli bir güçlü duyguya veya tepkiye sahip olmasını sağlamak için: “She inspires great loyalty among her followers.” biçimde kullanılabilir. Bu cümle de “Takipçileri arasında büyük bir sadakate ilham veriyor.” anlamı taşır.

Birine bir kitap, film, ürün vb. için fikir vermek anlamında: “The design of the car has inspired many imitations.” cümlesindeki gibi de kullanılabilir. Bu cümle de “Bu arabanın tasarımı birçok taklitlere ilham verdi.” manasındadır.

Referanslar

  • https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/inspire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button