İnsani Gelişim Endeksi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İnsani Gelişme Endeksi (İGE), bir ülkenin sosyal ve ekonomik boyutlarındaki genel başarısını ölçmek için kullanılan istatistiksel bir araçtır. Bir ülkenin sosyal ve ekonomik boyutları, insanların sağlığına, eğitim düzeylerine ve yaşam standartlarına bağlıdır.

Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq, 1990 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ülkenin gelişimini ölçmek için kullanılan İGE’yi yarattı.

Endeksin hesaplanması, dört ana göstergeyi birleştirir: sağlık için beklenen yaşam süresi, beklenen eğitim süresi, eğitim için eğitim süresi ortalaması ve yaşam standardı için kişi başına Gayri Safi Milli Gelir. UNDP, ülkeleri her yıl yıllık raporlarında yayınlanan İGE raporuna göre sıralıyor.

İGE, ekonomik kalkınmadan sorumlu olan tüm önemli sosyal ve ekonomik göstergeleri bir araya getirdiği için, bir ülkenin kalkınma düzeyini takip etmenin en iyi araçlarından biridir.

Referanslar

  • https://economictimes.indiatimes.com/definition/human-development-index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button