İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İlber Ortaylı tarafından yazılan “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” kitabı, Osmanlı modernleşmesi sürecini ele almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci otokratik bir şekilde ilerlemiş ve imparatorluk, son kırk yılında anayasal monarşiye doğru ilerlemiştir. Cumhuriyet dönemindeki siyasi kurumlar ve aydın kadroları, Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisi altında kalmıştır. 19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için sancılı ve uzun bir dönem olmuş, modernleşme süreci bu yüzyılda şekillenmiştir. Kitap, son dönem Osmanlı modernleşme tarihini detaylarıyla ele almaktadır. İlber Ortaylı’nın bu başyapıtı, farklı dillerde de okuyucularıyla buluşmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button