İlham Veren Bir Liderin Nitelikleri ve Faydaları

Etkili liderlerin büyük ilham verici nitelikleri vardır . Gerçek liderler, diğerlerini ellerinden gelenin en iyisini yapmaya veya beklentileri aşmak için performansta mükemmellik göstermeye sevk edebilen olağanüstü etkileme ve karizmatik niteliklere sahiptir. Yöneticiler, yalnızca politikayla ilgili konular, stratejiler, sistem, yapı, teknolojiler ve insan sorunları ile ilgilenerek sorunsuz bir organizasyon işleyişi sağlar. Öte yandan, ilham verici liderler, ekiplerine ilham vermede ve ekipleri sürekli öğrenme ve iyileştirme yoluyla üstün performans kriterleri elde etmeye motive etmede çok önemli bir rol oynar.

İlham veren liderler aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır: Başkalarını ve kendi kendini motive etme yeteneği, yeterlilik, dürüstlük ve ilerici bir yaklaşım. Her birine ayrı ayrı bakalım:

Başkalarını Motive Etme ve Kendi Kendine Sahip Olma Becerisi: Gerçek bir ilham verici lider, hevesli ve olumlu bir yaklaşım benimseyerek diğerlerini en iyi performanslarını sergilemeleri için motive edebilmeli veya heyecanlandırabilmelidir.

İlham veren liderler, vizyonu diğerlerini en iyi performanslarını sergilemeleri için heyecanlandıracak ve teşvik edecek şekilde ileterek ekipleri için tutkulu bir ortam oluşturabilmelidir. Bu tür liderler, vizyonu ifade etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan etkileyici iletişimciler değildir, ancak eylemi ve rekor kıran performansları teşvik edebilecek bir tutkuyla iletişim kurarlar. İlham veren liderler, ekiplerin önüne büyük resmi sunma ve insanların üst hedeflerin veya kurumsal vizyonun gerçekleştirilmesindeki rollerini anlamalarını sağlama konusunda uzmandır.

Yetkinlik: Bir lider olarak başkaları tarafından kabul edilebilir olmak için, ekiplere yön ve rehberlik sağlama konusunda doğru yetkinliğe veya deneyime sahip olduğunuza dair başkalarına güven ve itimat beslemelisiniz. Ekip üyeleri, liderlik yetenekleriniz ve bir lider olarak sağlayacağınız stratejik yön konusunda ikna edilmelidir.

İlham veren liderler, takipçilerinden kabul görmek için bir lider olarak profesyonel ve kişisel yeterliliklerini gösterme konusunda istisnai bir yeteneğe sahip olmalıdır. Bu, başkalarının dikkatini çekmek veya insanları olağanüstü yeteneklerinize inandırmak için başarı hikayeleri veya gerçek vaka çalışmaları paylaşarak yapılabilir. Ancak dikkatli olunmalı, çünkü tecrübe paylaşımı ile elde edilenle övünmek arasında ince bir çizgi vardır.

Dürüstlük: Bu, ilham veren liderlerin en önemli özelliklerinden biridir. Bunun nedeni, lider olarak kabul görmeleri için diğerlerinin, ideal liderlerinin son derece ilkeli, etik ve en önemlisi de güvenilebilir olduğundan emin olmaları gerektiğidir. Dürüstlük bir yaşam biçimidir ve bu, günlük davranış ve bir kişinin davranışında kendini gösterir. Sadece dürüst olma iddiası veya yüzeysel konuşmalar başkalarının güvenini kazanmaya yardımcı olamaz, ancak dürüstlük yaptıklarıyla kanıtlanmalı veya gerektiğinde pratikte gösterilmelidir.

İlerici Bir Yaklaşım: İlham veren liderler, ilerici bir bakış açısına sahip olmalı veya kuruluşun çıkarlarına göre yaklaşımlarında fütürist olmalıdır. İlerici veya ileriye dönük bir yaklaşımı sürdüren bir lider, başkaları tarafından kabul edilecek ve kesinlikle diğerlerinin kabulünü kazanacaktır çünkü kişisel hedeflerini ve isteklerini yerine getirme beklentileri olacaktır. İlerici bakış açısıyla, aynı zamanda ilham verici bir liderin vizyoner olması ve vizyonu ekip üyelerine ifade etmede eşit derecede becerikli olması gerektiği anlamına gelir. Karizmatik bir lider, örgütsel büyümeyi ilerletecek ve ekip üyelerinin gelişimi için fırsatları artıracak fütüristik veya ilerici bir eylem planı geliştirme konusunda uzmanlığa sahip olmalıdır.

Bir organizasyon örneğinin yardımıyla ilham verici bir liderin niteliklerini anlayalım. Bir Sağlık Hizmetleri kuruluşunda, ilham veren liderler öncelikle 7 parametre veya niteliğe göre değerlendirilir:

Sonuç olarak, ilham verici liderlerin karizmatik niteliklere sahip oldukları ve insanları etkileyerek ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları için onları motive ederek organizasyonel mükemmelliği sağlayabilen istisnai motive ediciler oldukları sonucuna varabiliriz.

İlham veren liderler, liderlik yeteneklerini etkili bir şekilde gösterebilmeli ve dürüstlük, ilerici bakış açısı, yeterlilik ve doğru tutum gibi özel nitelikleriyle insanları etkileyebilmelidir. İlham veren liderler ekiplerine yön verir, organizasyonel hedeflerle bireysel hedefleri uyumlu hale getirerek ekiplerinin performansını optimize eder ve ekip üyelerine yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacak birçok zorluk ve fırsat sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button