İletişim Modelleri

Bir model, herhangi bir fikri, düşünceyi veya bir kavramı diyagramlar, resimli temsiller vb. yoluyla daha basit bir şekilde tasvir etmek için yaygın olarak kullanılır. Modeller, herhangi bir kavramın anlaşılmasını kolay ve net hale getirmede uzun bir yol kat eder. Bir model aracılığıyla kişi bir süreci kolayca anlayabilir ve bundan sonuçlar çıkarabilir. Daha basit bir deyişle, bir model öğrenmeyi kolaylaştırır.

Şimdi çeşitli iletişim modellerini öğrenelim:

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button