İletişim Engelleri – İletişim Arızasının Nedenleri

İletişim, mesajı kodlayan ve mesajı çözen alıcıya bir kanaldan ileten bir gönderici ile başlayan bir süreçtir. İletişim ancak ve ancak gönderen tarafından gönderilen mesajların alıcı tarafından aynı anlamla yorumlanması durumunda verimli olur. Herhangi bir rahatsızlık, iletişimin herhangi bir adımını engellerse, mesaj imha edilecektir. Bu tür rahatsızlıklar nedeniyle bir organizasyondaki yöneticiler ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yöneticiler bu tür engelleri bulmalı ve onlardan kurtulmak için adımlar atmalıdır.

Bir organizasyonda iletişim akışını etkileyen çeşitli engeller vardır. Bu engeller, göndericiden alıcıya iletişim akışını kesintiye uğratarak iletişimi etkisiz hale getirir. Yöneticilerin bu engelleri aşması önemlidir. İletişimin ana engelleri aşağıda özetlenmiştir.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button