İktidar ve Teknoloji — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İktidar ve Teknoloji adlı kitap, Daron Acemoğlu ve Simon Johnson tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta teknoloji ve ilerleme kavramları tarih boyunca birlikte ele alınmıştır. Teknoloji genellikle güç sahipleri tarafından kontrol edilmiş ve toplumun yararını gözetmemiştir. Günümüzde teknolojinin küçük bir grup tarafından yönetilmesi, iktidar ile teknoloji ilişkisinin tekrar değerlendirilmesini gerektirmektedir. Acemoğlu ve Johnson, kitaplarında bu ilişkiyi tarihsel bir perspektifle ele alarak, teknolojinin demokratikleşme aracı olarak kullanılması gerektiğini savunmaktadırlar. Ekonomi ve tarih alanlarındaki bilgileri ustalıkla harmanlayarak, yeni bir vizyon ortaya koymaktadırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button