İbn Fadlan Seyahatnamesi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İbn Fadlan Seyahatnamesi, X. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı vesikalardan biridir. İbn Fadlan’ın gözlemlerine dayanır ve kültürlü bir kişinin veciz ve akıcı üslubuyla kaleme alınmıştır. Doğu ve batıda çeşitli kaynak olarak kullanılmış, filmlere konu olmuş ve farklı dillere çevrilmiştir. Kitap, İbn Fadlan’ın elçilik görevi sırasında Türk kabilelerinin idaresi, dinleri, adetleri ve hukukları hakkında değerli bilgiler verir. Oğuzlar, Bulgarlar ve Ruslar gibi kavimler hakkında da önemli bilgilere yer verir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button