Hukukun Temel Kavramları — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Hukukun Temel Kavramları” ve yazarı Kemal Gözler’dir. Kitap, farklı fakültelerin öğrencileri ve meslek yüksekokulu öğrencileri için hazırlanmış kısa bir ders kitabıdır. Hukuk fakültesi öğrencileri için tavsiye edilen kitap ise “Hukuka Giriş” kitabıdır. Kitap, öğrenci dostu anlayışla hazırlanmış olup, anlaşılabilir bir dil ve içerik kullanılmıştır. Konuların ayrıntılara girilmeyip, genel hukuk bilgilerini kapsamaktadır. Metin içindeki bilgiler bazı yerlerde tablolarla özetlenmiş ve şemalarla sunulmuştur. Türkçe teknik hukuk terimlerinin yanında İngilizce karşılıkları da verilmiştir. Kitabın 16. baskısı, 21 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa Değişikliği Kanunu’na uygun olarak güncellenmiştir. Son güncellemesi Ağustos 2022’de yapılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button