Hukukun Hareket Tarzı — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Hukukun Hareket Tarzı adlı kitap, Donald Black tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışmada, hukukun nasıl hareket ettiği ve değiştiği incelenmektedir. Kitapta hukukun sosyal alandaki görünümleri üzerine çeşitli önermeler sunulmaktadır. Bu önermeler hukukun değişimini tespit etmeyi ve bilimsel bir hukuk teorisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Donald Black’ın hukuk, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji disiplinlerinin kesiştiği noktada geliştirdiği hukuk kuramı da kitapta yer almaktadır. Hukukun Hareket Tarzı, hukuk sosyolojisi alanında önemli bir yerde durmaktadır ve hukukun geleceği hakkında öngörülerde bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button