Hukukun Ekolojisi: Doğa ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemine Doğru — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Hukukun Ekolojisi: Doğa ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemine Doğru” adlı kitap, Fritjof Capra ve Ugo Mattei’nin ortak çalışmasıdır. Kitap, özel mülkiyetin doğal bir hak olarak görülmesine karşı çıkarak doğal kaynakların ortak varlık olduğunu vurgular.
Yazarlar, çevresel, sosyal ve ekonomik krizin mekanikçi düşünceyle ilişkilendirilip dünya üzerinde yaşanan sorunların çözümünde doğa bilimleri ve hukukun nasıl etkileşim içinde olduğuna dikkat çeker.
Kitap, toplumun yaşam tarzının ve gücünü belirleyen yasaların ekolojik ilkeler ışığında yeniden düzenlenmesi gerekliliğine vurgu yapar.
Yazarlar, mevcut mekanikçi bakış açısının terk edilerek ekolojik ilkelerin topluluklar tarafından benimsenmesinin önemini vurgular.
Fizikçi ve sistem kuramcısı Fritjof Capra ile hukuk profesörü Ugo Mattei, kitapta günümüz dünyasında hukuk ve ekoloji arasındaki ilişkiye ışık tutarlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button