Hukukta Adaletsizliği Görmek — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Gülriz Uygur’un kaleme aldığı “Hukukta Adaletsizliği Görmek” adlı kitap, insanların yüzlerinin unutulduğu bir dünyada hukukun ne şekilde adaletsizliğe yol açtığını sorgular.
Hukuk sistemi, insanları görünmez kılarak adaletsizliğe zemin hazırlamaktadır ve bu durumu fark etmek zordur.
Yazar, hâkimlerin, karşısındakilerin yüzünü görebilmesi ve adaletsizlikleri fark edebilmesi üzerine derinlemesine düşünmektedir.
Kitapta, Küçük Prens, Asılacak Kadın ve Okuyucu gibi klasikleşmiş eserlerin örnekleriyle adaletsizliğin nasıl ortaya konabileceği üzerine çeşitli ipuçları verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button