Hukuki Düşüncenin Üç Türü — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Hukuki Düşüncenin Üç Türü” adlı kitap, Carl Schmitt tarafından 1934 yılında yazılmıştır. Schmitt, kitabında Batı hukuk bilimi tarihindeki düşünce akımlarını Almanya, Fransa ve İngiltere üzerinden ele alarak üç farklı perspektifte inceler. Kitabın temelinde siyasal ontolojiye dayalı eleştirel bir felsefi yaklaşım bulunmaktadır. Schmitt, klasik hukuk tasniflerine karşı çıkarak yeni bir yaklaşım sunar ve hukuki kararcılıktan somut düzen kuramına geçişi sağlar. Bu eser aynı zamanda hukuk felsefesinin temel sorularına da kurumsal bir perspektiften yanıtlar getirir. Nazi Almanyası’nın ilk yıllarında meşrulaştırıcı bir rol üstlenen kitap, bugün de siyasal ve kültürel krizlerle baş etmede önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Schmitt’in somut düzen kuramı, günümüzde sağ popülizm, otoriterlik ve ırkçılığın yükseldiği bir dönemde gerçekliği anlamak için önemli bir bakış açısı sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button