Hukuki Argümantasyonun Temelleri Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesi Teorileri Hakkında Bir Araştırma — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap, yargı kararlarının doğruluğu ve gerekçelendirilmesi hakkında soruları ele alarak farklı görüşleri okura sunar. Toulmin, Perelman, Alexy, Aarnio, Peczenik ve MacCormick gibi yazarların teorilerini özetler ve çağdaş argümantasyon teorisindeki gelişmeleri aktarır. Kitap, hukuk devleti idealinin gerçekleşmesi için yargı kararlarının rasyonalitesi sorununu farklı gerekçelendirme teorilerinin ışığında inceler. Hukuki argümantasyon araştırmacılarına ilham kaynağı olmanın yanı sıra hukuk uygulamasının standartlarının yükseltilmesine katkı sağlar. Yapay zekâ araştırmaları da yargı kararlarının gerekçelendirilmesine ilişkin yeni bakış açıları sunarak konuyu geniş bir perspektiften ele alır. Argümantasyonun hukuki karar verme sürecindeki önemini vurgular ve profesyonel hukukçular için faydalı bir kaynak olma özelliği taşır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button